Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zoom Speed

Nastavenie rýchlosti priblíženia ovládača zoomu fotoaparátu.

  1. MENU → (Custom Settings) → [Zoom Speed] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Normal:
Nastavenie rýchlosti priblíženia ovládača zoomu na normálnu hodnotu.
Fast:
Nastavenie rýchlosti priblíženia ovládača zoomu na vysokú hodnotu.

Rada

  • Nastavenia [Zoom Speed] sa použijú aj pri priblížení pomocou diaľkového ovládača (predáva sa osobitne) pripojeného k fotoaparátu.

Poznámka

  • Voľbou možnosti [Fast] sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa zaznamená zvuk zoomu.