Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Panorama: Size

Nastaví sa veľkosť záberu pri snímaní panoramatických záberov. Veľkosť záberov sa mení v závislosti od nastavenia [Panorama: Direction].

  1. MENU (Camera Settings) → [Panorama: Size] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Keď [Panorama: Direction] je [Up] alebo [Down]

Standard: 3872×2160

Wide: 5536×2160


Keď [Panorama: Direction] je [Left] alebo [Right]

Standard: 8192×1856

Wide: 12416×1856