Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Prehrávanie videozáznamov

Prehrajú sa uložené videozáznamy.

 1. Stlačením tlačidla (prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.
 2. Zvoľte videozáznam, ktorý sa má prehrať, pomocou ovládacieho kolieska.
 3. Ak chcete prehrávať videozáznamy, stlačte v strede.

Dostupné úkony počas prehrávania videozáznamu

Môžete vykonať spomalené prehrávanie a nastavenie hlasitosti zvuku, atď. stlačením spodnej strany ovládacieho kolieska.

 • : Prehrávanie
 • : Pozastavenie prehrávania
 • : Zrýchlený posun dopredu
 • : Zrýchlený posun dozadu
 • : Spomalené prehrávanie dopredu
 • : Spomalené prehrávanie dozadu
 • : Nasledujúci súbor videozáznamu
 • : Predchádzajúci súbor videozáznamu
 • : Zobrazenie nasledujúcej snímky
 • : Zobrazenie predchádzajúcej snímky
 • : Motion Shot Video (Zobrazuje sa sledovanie objektu v pohybe.)
 • : Nastavenie hlasitosti zvuku
 • : Zatvorenie ovládacieho panela

Rada

 • Funkcie „Spomalené prehrávanie dopredu“, „Spomalené prehrávanie dozadu“, „Zobrazenie nasledujúcej snímky“ a „Zobrazenie predchádzajúcej snímky“ sú dostupné počas pozastavenia prehrávania.