Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Voľba disku, ktorý sa má vytvoriť

Môžete vytvoriť disk, ktorý je možné prehrávať prostredníctvom iných zariadení, z videozáznamu nasnímaného týmto fotoaparátom.
To, ktoré zariadenia dokážu prehrať daný disk, závisí od typu disku. Zvoľte typ disku vhodný pre prehrávacie zariadenia, ktoré budete používať.
V závislosti od typu videozáznamu sa formát videozáznamu môže pri vytváraní disku skonvertovať.

Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (disk Blu-ray)
Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je možné zaznamenať na disk Blu-ray, pričom sa vytvorí disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD). Disk Blu-ray umožňuje zaznamenať videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a dlhším trvaním ako disky DVD.
Formáty videozáznamov s možnosťou zápisu: XAVC S, AVCHD, MP4 (AVC)
Prehrávače: zariadenia na prehrávanie diskov Blu-ray (prehrávače diskov Sony Blu-ray, PlayStation 3, atď.)

Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (disk na záznam formátu AVCHD)
Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je možné zaznamenať na médiá DVD, ako sú disky DVD-R, pričom sa vytvorí disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
Formáty videozáznamov s možnosťou zápisu: XAVC S, AVCHD, MP4 (AVC)
Prehrávače: zariadenia na prehrávanie formátu AVCHD (prehrávače diskov Blu-ray značky Sony, PlayStation 3, atď.)
Tieto typy diskov sa nedajú prehrávať prostredníctvom bežných DVD prehrávačov.

Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Videozáznamy s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD) skonvertované z videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa dajú zaznamenať na médiá DVD, ako sú disky DVD-R, pričom sa vytvorí disk so štandardnou kvalitou obrazu (STD).
Formát videozáznamov s možnosťou zápisu: AVCHD
Prehrávače: zariadenia na prehrávanie bežných diskov DVD (DVD prehrávače, počítače, ktoré dokážu prehrávať disky DVD, atď.)

Rada

  • Pomocou softvéru PlayMemories Home môžete používať nasledujúce typy 12 cm diskov.
    BD-R*/ DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Bez možnosti opätovného zápisu
    BD-RE*/DVD-RW/DVD+RW: S možnosťou opätovného zápisu

    *Ďalší záznam nie je možný.

  • Vždy zabezpečte, aby sa vo vašom zariadení „PlayStation 3“ používala najnovšia verzia softvéru systému „PlayStation 3“.