Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Vytváranie diskov Blu-ray z videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením

Môžete vytvárať disky Blu-ray, ktoré je možné prehrávať prostredníctvom zariadení na prehrávanie formátu Blu-ray (ako sú prehrávače diskov Blu-ray alebo PlayStation 3 značky Sony, atď.).

A. Spôsob vytvorenia pomocou počítača

Pomocou počítača so systémom Windows môžete kopírovať videozáznamy prenesené do počítača a vytvárať disky Blu-ray pomocou PlayMemories Home.
Váš počítač musí byť schopný vytvárať disky Blu-ray.
Pri prvom vytváraní disku Blu-ray pripojte svoj fotoaparát k počítaču pomocou USB kábla. Potrebný softvér sa automaticky pridá do počítača. (Vyžaduje sa pripojenie k internetu.)

Podrobnosti o spôsobe vytvorenia disku pomocou softvéru PlayMemories Home nájdete v Príručke pomoci softvéru PlayMemories Home.

B. Spôsob vytvorenia pomocou iného zariadenia ako počítač

Disky Blu-ray je možné vytvárať aj pomocou Blu-ray rekordéra, atď.
Podrobnosti nájdete uvedené v Návode na používanie daného zariadenia.

Poznámka

  • Pri vytváraní diskov Blu-ray pomocou PlayMemories Home z videozáznamov nasnímaných vo formáte XAVC S alebo MP4 sa kvalita obrazu skonvertuje do 1920×1080 (60i/50i), pričom nie je možné vytvárať disky s pôvodnou kvalitou obrazu. Ak chcete uložiť videozáznamy s pôvodnou kvalitou obrazu, skopírujte ich do počítača alebo na externé médium.
  • Ak chcete vytvoriť disk Blu-ray z videozáznamov nasnímaných vo formáte AVCHD s [Record Setting] nastaveným na [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], musíte použiť zariadenie, ktoré je kompatibilné s formátom AVCHD ver. 2.0. Vytvorený disk Blu-ray sa dá prehrávať len prostredníctvom zariadenia, ktoré je kompatibilné s formátom AVCHD ver. 2.0.