Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Vytváranie diskov DVD z videozáznamov so štandardnou kvalitou obrazu

Môžete vytvárať disky DVD, ktoré je možné prehrávať prostredníctvom bežných zariadení na prehrávanie diskov DVD (DVD prehrávače, počítače, ktoré dokážu prehrávať disky DVD, atď.).

A. Spôsob vytvorenia pomocou počítača

Pomocou počítača so systémom Windows môžete kopírovať videozáznamy prenesené do počítača a vytvárať disky DVD pomocou PlayMemories Home.
Váš počítač musí byť schopný vytvárať disky DVD.
Pri prvom vytváraní disku DVD pripojte svoj fotoaparát k počítaču pomocou USB kábla. Nainštalujte určený prídavný softvér podľa pokynov na obrazovke. (Vyžaduje sa pripojenie k internetu.)

Podrobnosti o spôsobe vytvorenia disku pomocou softvéru PlayMemories Home nájdete v Pomocníkovi softvéru PlayMemories Home.

B. Spôsob vytvorenia pomocou iného zariadenia ako počítač

Disky DVD je možné vytvárať aj pomocou Blu-ray rekordéra, rekordéra s pevným diskom, atď. Podrobnosti nájdete uvedené v Návode na používanie daného zariadenia.