Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Pripojenie výrobku k zariadeniu iPhone alebo iPad

  1. Zvoľte názov modelu tohto výrobku (DIRECT-xxxx: xxxx) v prostredí nastavenia Wi-Fi svojho zariadenia iPhone alebo iPad.

  2. Zadajte heslo zobrazené na tomto výrobku.


    Zariadenie iPhone alebo iPad je pripojené k tomuto výrobku.
  3. Skontrolujte, či bolo vaše zariadenie iPhone alebo iPad pripojené k „SSID“ zobrazenému v tomto výrobku.

  4. Vráťte sa do úvodného prostredia „Home“ a spustite PlayMemories Mobile.