Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Pripojenie smartfónu so systémom Android k tomuto výrobku

  1. Spustite PlayMemories Mobile v smartfóne.
  2. Zvoľte názov modelu tohto výrobku (DIRECT-xxxx: xxxx).

  3. Zadajte heslo zobrazené v tomto výrobku.

    Smartfón je pripojený k tomuto výrobku.