Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Dual Video REC

Umožňuje súčasné snímanie videozáznamu vo formáte XAVC S a videozáznamu vo formáte MP4, alebo videozáznamu vo formáte AVCHD a videozáznamu vo formáte MP4.

  1. MENU (Camera Settings) → [Dual Video REC] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Videozáznam vo formáte XAVC S a videozáznam vo formáte MP4, alebo videozáznam vo formáte AVCHD a videozáznam vo formáte MP4 sa nasnímajú súčasne.
Off:
Funkcia [Dual Video REC] sa nepoužíva.

Poznámka

  • Keď je [Record Setting] pre videozáznam vo formáte XAVC S nastavené na [60p]/[50p] alebo [120p]/[100p], [Record Setting] pre videozáznam vo formáte AVCHD je nastavené na [60p]/[50p], alebo je [File Format] nastavený na [MP4], funkcia [Dual Video REC] sa nastaví na [Off].
  • Ak zvolíte [Date View] v [View Mode] pri prehrávaní videozáznamov, videozáznamy vo formáte XAVC S a videozáznamy vo formáte MP4, alebo videozáznamy vo formáte AVCHD a videozáznamy vo formáte MP4 sa zobrazia vedľa seba.
  • Pri nastavení [SteadyShot] na [Intelligent Active] sa [Dual Video REC] nastaví na [Off].