Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

View on TV

Zábery je možné zobraziť prostredníctvom TV prijímača s možnosťou pripojenia k internetu po ich prenesení z výrobku bez jeho pripojenia k TV prijímaču pomocou kábla. Pri niektorých TV prijímačoch bude možno potrebné vykonať nejaké úkony na TV prijímači. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s daným TV prijímačom.

 1. MENU(Wireless)[View on TV] → požadované zariadenie, ktoré sa má pripojiť.
 2. Keď chcete zobraziť zábery pomocou prezentácie, stlačte v strede ovládacieho kolieska.

  • Ak chcete zobraziť nasledujúci/predchádzajúci záber manuálne, stlačte pravú/ľavú stranu ovládacieho kolieska.
  • Ak chcete zmeniť zariadenie, ktoré sa má pripojiť, stlačte spodnú stranu ovládacieho kolieska a potom zvoľte [Device list].

Nastavenia prezentácie

Nastavenia prezentácie je možné zmeniť stlačením spodnej strany ovládacieho kolieska.

Playback Selection:
Zvolí sa skupina záberov, ktorá sa má zobraziť.

Folder View(Still):
Zvolí sa z [All] a [All in Folder].

Date View:
Zvolí sa z [All] a [All in Date Rng.].

Interval:
Zvolí sa z [Short] a [Long].

Effects*:
Zvoľte z [On] a [Off].

Playback Image Size:
Zvoľte z [HD] a [4K].

*Tieto nastavenia sú účinné len pre TV prijímač BRAVIA, ktorý je kompatibilný s príslušnými funkciami.

Poznámka

 • Môžete použiť túto funkciu na TV prijímači, ktorý podporuje prehrávač DLNA.
 • Môžete zobraziť zábery prostredníctvom TV prijímača kompatibilného s funkciou Wi-Fi Direct alebo TV prijímača s možnosťou pripojenia k internetu (vrátane TV prijímačov pripojených prostredníctvom káblovej siete).
 • Ak pripojíte TV prijímač k tomuto výrobku a nepoužijete Wi-Fi Direct, najprv budete musieť zaregistrovať svoj prístupový bod.
 • Zobrazenie záberov prostredníctvom TV prijímača môže istý čas trvať.
 • Videozáznamy sa nedajú zobraziť prostredníctvom TV prijímača pomocou Wi-Fi. Použite kábel HDMI (predáva sa osobitne).