Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Snímek je rozmazaný.

  • Ověřte si, zda je položka [SteadyShot] nastavena na [Zapnuto].
  • Snímek byl pořízen v tmavém prostředí bez blesku a fotoaparát byl roztřesen. Doporučuje se použít stativ nebo blesk. Ke snížení chvění je rovněž účinné nastavení [Ručně drž. soumrak] a [Reduk. rozm. pohybu] v režimu [Volba scény].