Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Volba scény

Umožňuje snímat s přednastavenými nastaveními podle scény.

 1. Volič režimů nastavte na SCN (Volba scény).
 2. Otočením otočného ovladače vyberte požadované nastavení.
  • Když je [Průvod. ovl. režimů] nastaven na [Zapnuto], můžete vybrat požadovaná nastavení po změně polohy voliče režimů.

Podrobnosti o položce menu

Portrét:
Rozmaže pozadí a zaostří objekt. Zvýrazní jemné tóny pleti.

Sportovní akce:
Zaznamená pohybující se objekt při vysoké rychlosti závěrky, takže objekt vypadá, jako by byl nehybný. Když je tlačítko spouště stisknuté, přístroj pořizuje snímky nepřetržitě.

Makro:
Pořizuje detailní snímky blízkých objektů, například květin, hmyzu, jídla nebo malých objektů.

Krajina:
Zachytí celý rozsah scenérie ostře a v živých barvách.

Západ slunce:
Zachytí krásně rudou barvu západu slunce.

Noční scéna:
Snímá noční scény bez ztráty temné atmosféry.

Ručně drž. soumrak:
Snímá noční scény s menším šumem a rozmazáním bez stativu. Pořídí se série snímků a pomocí zpracování snímků se zredukuje rozmazání objektu, chvění fotoaparátu a šum.

Noční portrét:
Pořídí portréty nočních scén s bleskem.

Reduk. rozm. pohybu:
Umožňuje pořizovat snímky uvnitř bez použití blesku a redukuje rozmazání objektu. Přístroj pořídí sérii snímků a jejich kombinací vytvoří snímek s redukovaným rozmazáním objektu a šumu.

Poznámka

 • Při následujících nastaveních bude rychlost závěrky pomalejší, takže se doporučuje použití stativu, aby nedošlo k rozmazání snímku:
  • [Noční scéna]
  • [Noční portrét]
 • V režimu [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu] závěrka 4 krát cvakne a nahraje se snímek.
 • Pokud vyberete [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu] s [RAW] nebo [RAW & JPEG], bude dočasně obrazová kvalita [Jemné].
 • Redukce rozmazání je méně účinná i v režimech [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu] při snímání následujících objektů:
  • Objekty pohybující se nevyzpytatelně.
  • Objekty, které jsou příliš blízko k přístroji.
  • Objekty s opakujícími se vzory, například obloha, pláž nebo trávník.
  • Objekty, které se neustále mění, například vlny nebo vodopády.
 • V případě [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu] může dojít k blokovému šumu, když používáte světelný zdroj, který bliká, například zářivkové osvětlení.
 • Minimální vzdálenost, na kterou se můžete přiblížit k objektu, se nemění, i když vyberete [Makro]. Minimální rozsah zaostření viz minimální vzdálenost objektivu nasazeného na přístroj.

Tip

 • Pro změnu scény otáčejte otočným ovladačem na obrazovce snímání a vyberte novou scénu.