Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Inteligentní auto

Fotoaparát snímá s automatickým rozpoznáním scény.

  1. Nastavte volič režimů na (Režim Automatika).
  2. MENU (Nastavení snímání) → [Režim Automatika] [Inteligentní auto].
    • Pokud je položka [Průvod. ovl. režimů] nastavena na [Zapnuto], lze vybrat požadované nastavení po změně polohy voliče režimů.
  3. Namiřte fotoaparát na objekt.
    Když fotoaparát rozpozná scénu, objeví se na displeji ikona pro rozpoznání scény.

  4. Upravte zaostření a pořiďte snímek.

Poznámka

  • Přístroj nerozpozná scénu, když snímáte s funkcí zoomu jinou než optický zoom.
  • Za některých podmínek snímání přístroj možná nerozpozná scénu správně.