Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Varovné zprávy

Nastavte oblast/datum/čas.

 • Nastavte oblast, datum a čas. Pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali, dobijte interní nabíjecí zálohovací akumulátor.

Paměťovou kartu nelze použít. Naformátovat?

 • Paměťová karta byla naformátovaná na počítači a souborový formát byl upraven. Vyberte [Zadat] a poté paměťovou kartu naformátujte. Paměťovou kartu můžete použít znovu, ale všechna data, která obsahovala, budou odstraněna. Dokončení formátování může trvat nějakou dobu. Pokud se zpráva zobrazuje stále, paměťovou kartu vyměňte.

Chyba paměťové karty.

 • Byla vložena nekompatibilní paměťová karta.
 • Formátování se nezdařilo. Paměťovou kartu znovu naformátujte.

Z paměťové karty nelze číst. Vložte znovu paměťovou kartu.

 • Byla vložena nekompatibilní paměťová karta.
 • Paměťová karta je poškozena.
 • Konektor paměťové karty je znečištěn.

Paměťová karta je uzamčená.

 • Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu nebo přepínačem ochrany proti vymazání s přepínačem nastaveným do polohy LOCK. Přepínač nastavte do polohy pro záznam.

Nelze otevřít závěrku, protože není vložena paměťová karta.

 • Není vložena žádná paměťová karta.
 • Pokud chcete uvolnit závěrku bez vložení paměťové karty do fotoaparátu, nastavte [Uvolnit bez karty] na [Povolit]. V takovém případě se snímky neuloží.

Na tuto paměťovou kartou nemusí být možné běžně nahrávat nebo z ní přehrávat.

 • Byla vložena nekompatibilní paměťová karta.

Zpracování...

 • Když provádíte redukci šumu, provede se činnost redukce. Během operace redukce šumu nelze provádět žádné fotografování.

Nelze zobrazit.

 • Snímky pořízené jinými přístroji nebo snímky upravené na počítači se nemusí zobrazit.
 • Zpracování na počítači, jako například vymazávání obrazových souborů, může způsobit nesrovnalosti v souborech databáze obrazů. Opravte soubory databáze obrazů.

Nelze vytisknout.

 • Pokoušíte se označit snímky ve formátu RAW značkou DPOF.

Přehřátí fotoaparátu. Nechte jej vychladnout.

 • Přístroj se zahřál, protože jste natáčeli nepřetržitě. Vypněte napájení. Nechte přístroj vychladnout, než bude znovu připraven k fotografování.

 • Dlouhou dobu jste pořizovali snímky a teplota přístroje se zvýšila. Zastavte fotografování, dokud přístroj nevychladne.

Nahrávání není v tomto formátu videa k dispozici.

 • Nastavte [Formát souboru] na [MP4].

 • Počet snímků převyšuje počet, pro který je možná správa dat v souboru databáze přístroje.

 • Soubor databáze nelze registrovat. Zkopírujte všechny snímky do počítače a paměťovou kartu obnovte.

Chyba souboru databáze snímků

 • V souboru databáze obrazů je nějaký problém. Vyberte položku [Nastavení][Obnovit DB snímků].

Chyba systému
Chyba fotoaparátu. Vypněte a zapněte kameru.

 • Vyjměte akumulátor a vložte ho znovu. Pokud se zpráva objevuje často, obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.

Nelze zvětšit.
Nelze otočit snímek.

 • Zvětšení nebo otáčení snímků pořízených jinými přístroji nemusí být možné.

Nelze vytvářet složky.

 • Složka na paměťové kartě má první tři čísla „999“. V tomto fotoaparátu už nemůžete vytvářet více složek.