Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nastavení zoomu

Můžete vybrat nastavení zoomu přístroje.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Nastavení zoomu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Pouze optický zoom:
Optický zoom je aktivován. Funkci zoomu Smart můžete použít, když nastavíte [Velik. snímku] na [M], [S] nebo [VGA].

Zap.: Zoom s jas. ob.:
I když bude rozsah optického zoomu překročen, přístroj zvětší snímky v rozsahu, ve kterém se obrazová kvalita příliš nezhorší.

Zap.: Digitální zoom:
Když je rozsah zoomu [Zoom s jas. obraz.] překročen, přístroj zvětší snímky na maximální rozsah. Obrazová kvalita se však zhorší.

Poznámka

  • Pokud chcete zvětšovat snímky v rozsahu, ve kterém se nezhorší obrazová kvalita, nastavte [Pouze optický zoom].