Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Rychlost zoomu

Nastaví rychlost zoomu páčky zoomu fotoaparátu.

  1. MENU → (Uživatelská nastavení) → [Rychlost zoomu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Normální:
Nastaví rychlost zoomu páčky zoomu na normální.
Rychlá:
Nastaví rychlost zoomu páčky zoomu na rychlou.

Tip

  • Nastavení [Rychlost zoomu] se také používají, když transfokujete dálkovým ovládáním (prodává se samostatně) připojeným k fotoaparátu.

Poznámka

  • Výběr [Rychlá] zvýší pravděpodobnost, že se nahraje zvuk zoomu.