Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Funkce zoomu dostupné s tímto přístrojem

Funkce zoomu přístroje poskytuje zoom s vyšším zvětšením kombinací různých rysů zoomu. Ikona zobrazená na displeji se mění podle zvolené funkce zoomu.

 1. Rozsah optického zoomu
  Snímky se zvětší v rozsahu optického zoomu přístroje.

 2. Rozsah zoomu Smart ()
  Zvětšení snímků proběhne částečným ořezem snímku bez snížení originální kvality (pouze při velikosti snímku [M], [S] nebo [VGA]).

 3. Rozsah zoomu Clear Image (jasný snímek) ()
  Zvětšení snímků proběhne s menším snížením kvality. Nejprve nastavte položku [Nastavení zoomu] na [Zap.: Zoom s jas. ob.] nebo [Zap.: Digitální zoom].

 4. Rozsah digitálního zoomu ()
  Můžete zvětšovat snímky pomocí zpracování snímku. Když vyberete [Zap.: Digitální zoom] pro [Nastavení zoomu], můžete použít tuto funkci zoomu.

Poznámka

 • Výchozí nastavení pro [Nastavení zoomu] je [Pouze optický zoom].
 • Výchozí nastavení pro [Velik. snímku] je [L]. Chcete-li použít zoom smart, změňte [Velik. snímku] na [M], [S] nebo [VGA].
 • Funkce zoomu jiné než optický zoom nejsou k dispozici při snímání v následujících situacích:
  • [Kvalita] je nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG].
  • [Nast. záznamu] je nastaveno na [120p]/[100p].
  • Volič režimů je nastaven na (Vys. sním. frekvence).
 • Funkci zoomu Smart nemůžete používat u videa.
 • Funkce zoomu není k dispozici, když je displej nastaven na snímání HFR (vysoká snímková frekvence).
 • Pokud použijete jiný zoom než optický, pro režim [Režim měření] se použije pevné nastavení [Víceb.].
 • Pokud používáte jiný zoom než optický, následující funkce budou nedostupné:
  • [Úsměvu/Det.obličej.]
  • Zámek na AF
  • [Auto. rámování]