Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Indikátor nabíjení na přístroji při nabíjení akumulátoru bliká.

  • Zkontrolujte, že akumulátor je NP-FW50.
  • Vytáhněte blok akumulátorů a pak jej znovu vložte do přístroje.
  • Baterie, které se nepoužívaly po dobu delší než jeden rok, mohou být znehodnoceny.
  • Nabíjení se dočasně zastavilo, protože fotoaparát je mimo vhodný teplotní rozsah.
  • K tomuto jevu dochází, když nabíjíte blok akumulátorů na extrémně horkém nebo chladném místě. Optimální teplota pro nabíjení akumulátoru je mezi 10 °C a 30 °C.