Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Super auto

Fotoaparát snímá s automatickým rozpoznáním scény. Tento režim pořizuje jasné snímky tmavých nebo podsvícených scén.

U špatně osvětlených nebo podsvícených scén, pokud je to nutné, může fotoaparát pořídit více snímků a vytvořit složený snímek atd., a nahrát snímky ve vyšší kvalitě než v režimu inteligentní automatiky.
 1. Nastavte volič režimů na (Režim Automatika).
 2. MENU (Nastavení snímání) → [Režim Automatika][Super auto].
  • Když je [Průvod. ovl. režimů] nastaven na [Zapnuto], můžete vybrat požadovaná nastavení po změně polohy voliče režimů.
 3. Namiřte fotoaparát na objekt.
  Když fotoaparát rozpozná scénu, objeví se na displeji ikona rozpoznání scény. Pokud je to nutné, může se objevit (ikona překládání).

 4. Upravte zaostření a pořiďte snímek.

Poznámka

 • Když používáte přístroj ke tvorbě složených snímků, bude nahrávací proces trvat déle než obvykle.
 • Přístroj nerozpozná scénu, když budete používat jiné funkce zoomu než optický zoom.
 • Za některých podmínek snímání přístroj možná nerozpozná scénu správně.
 • Když je [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG], přístroj nemůže vytvořit složený snímek.