Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Barva obrysů

Nastaví barvu použitou pro funkci obrysů ve snímání s ručním ostřením nebo přímým ručním ostřením.Nastavení platí pro fotografie i videa.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Barva obrysů] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Červená:
Zvýrazní obrysy červeně.

Žlutá:
Zvýrazní obrysy žlutě.

Bílá:
Zvýrazní obrysy bílé.