Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Ruč. zaost.

Když je obtížné správně zaostřit v režimu automatického ostření, můžete zaostřit ručně.Nastavení platí pro fotografie i videa.

  1. Otáčením ovladače režimu ostření vyberte MF.
  2. Otáčením předního kroužku objektivu správně zaostřete.

    • Při otáčení předního kroužku objektivu se na displeji zobrazuje vzdálenost ostření.
  3. Domáčknutím spouště vyfotografujte snímek.

Tip

  • Funkci ostření můžete přiřadit zadnímu kroužku objektivu, když vyberete MENU(Uživatelská nastavení)→[Nast. kroužku objekt.].

Poznámka

  • Když používáte hledáček, nastavte dioptrickou korekci tak, abyste v hledáčku získali správné zaostření.
  • Pokud znovu vyberete [Režim ostření], všechny vzdálenosti ostření, které jste ručně nastavili, budou zrušeny.