Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Video

Můžete upravit rychlost závěrky a hodnotu clony na požadovaná nastavení pro nahrávání videa. Můžete také před snímáním zkontrolovat úhel snímku.

  1. Volič režimů nastavte na (Video).
  2. MENU (Nastavení snímání) → [Video] → požadované nastavení.
    • Když je [Průvod. ovl. režimů] nastaven na [Zapnuto], můžete vybrat požadovaná nastavení po změně polohy voliče režimů.
  3. Chcete-li zahájit záznam, stiskněte tlačítko MOVIE (video).
    • Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko MOVIE znovu.

Podrobnosti o položce menu

Program auto:
Umožňuje snímat s expozicí (rychlost závěrky a hodnota clony) nastavenou automaticky.

Priorita clony:
Umožňuje snímat po ručním nastavení hodnoty clony.

Priorita závěrky:
Umožňuje snímat po ručním nastavení rychlosti závěrky.

Ruční expozice:
Umožňuje snímat po ručním nastavení expozice (rychlosti závěrky a hodnoty clony).

Poznámka

  • Když nastavíte clonu pomocí clonového kroužku při nahrávání videa, nastavte přepínač západky clony na vypnuto. Pokud budete měnit hodnotu clony při snímání videa s přepínačem západky clony nastaveným na zapnuto, je možné, že se nahraje zvuk clonového kroužku.