Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Snímání videa

Videosekvence lze natáčet stiskem tlačítka MOVIE (video).

  1. Chcete-li zahájit záznam, stiskněte tlačítko MOVIE.

  2. Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko MOVIE znovu.

Tip

  • Funkci zahájení nebo ukončení nahrávání videa lze přiřadit k požadované klávese. MENU (Uživatelská nastavení) [Vlastní klávesa(sn.)] → nastavte funkci k požadované klávese.
  • Když chcete specifikovat oblast, na kterou se má zaostřit, nastavte oblast pomocí [Oblast ostření].
  • Když chcete udržet zaostření na obličeji, upravte kompozici tak, aby se rámeček oblasti zaostření a rámeček detekce obličeje překrývaly nebo nastavte [Oblast ostření] na [Široká].

Poznámka

  • Pro nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony na požadované hodnoty, nastavte režim snímání na (Video).
  • Pokud při snímání videa používáte funkci, například zoom, nahraje se zvuk činnosti objektivu. Může se také nahrát zvuk činností podpory zoomu nebo zvuk stisknutí tlačítka MOVIE pro ukončení nahrávání.
  • Doba nepřetržitého snímání videa viz „Dostupná délka záznamu videosekvencí“. Když je záznam videosekvence ukončen, můžete ho opětovným stiskem tlačítka MOVIE zahájit znovu. Nahrávání může skončit na ochranu přístroje. Záleží na teplotě přístroje nebo akumulátoru.
  • Při natáčení se může v některých situacích zaznamenat zvuk háčků ramenního popruhu (trojúhelníkový háček).
  • Když je volič režimů nastaven na (Video) nebo při snímání videa, nemůžete vybrat [Zamknutý AF] pro [Oblast ostření].