Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Přehrávání videozáznamů

Přehrává nahraná videa.

 1. Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
 2. Video, které chcete přehrát, vyberte řídicím kolečkem.
 3. Pro přehrávání videa stiskněte ve středu.

Činnosti dostupné při přehrávání videa

Můžete provést pomalé přehrávání a nastavení hlasitosti atd. stisknutím spodní strany řídicího kolečka.

 • : Přehrávání
 • : Pauza
 • : Rychlý posun vpřed
 • : Rychlý přesun zpět
 • : Pomalé přehrávání vpřed
 • : Pomalé přehrávání zpět
 • : Další soubor videa
 • : Předchozí soubor videa
 • : Zobrazí následující snímek
 • : Zobrazí předchozí snímek
 • : Video sním. pohybu (Zobrazí sledování objektu v pohybu.)
 • : Zachytit foto
 • : Nastavení hlasitosti
 • : Zavře okénko

Tip

 • Při pauze jsou k dispozici: „pomalé přehrávání vpřed“, „pomalé přehrávání vzad“, „zobrazí následující snímek“ a „zobrazí předchozí snímek“.