Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zachytit foto

Zachytí zvolenou scénu z videa a uloží ji jako fotografii. Nejprve zaznamenejte video, pak je pozastavte při přehrávání, abyste zachytili rozhodující momenty, které vám často při fotografování uniknou, a uložte je jako fotografie.

  1. MENU(Přehrávání)→vyberte [Zachytit foto].
  2. Přehrajte video a pozastavte je.
  3. Vyhledejte požadovanou scénu pomocí pomalého přehrávání dopředu nebo dozadu, díky kterému si zobrazíte následující a předchozí rámeček, a pak video zastavte.
  4. Stiskněte (Zachytit foto), abyste zachytili zvolenou scénu.
    Scéna se uloží jako fotografie.