Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Tvorba disků DVD (nahrávací disky AVCHD) z videa v obrazové kvalitě vysokého rozlišení

Můžete vytvářet disky DVD (nahrávací disky AVCHD), které lze přehrávat na zařízeních kompatibilních s AVCHD (například přehrávače disků Sony Blu-ray nebo PlayStation 3, atd.).

A. Jak vytvářet pomocí počítače

S počítačem Windows můžete kopírovat videa importovaná do počítače a vytvářet disky DVD (nahrávací disky AVCHD) pomocí PlayMemories Home.
Váš počítač musí být schopen vytvářet disky DVD (nahrávací disky AVCHD).
Když vytváříte disk DVD poprvé, připojte fotoaparát k počítači kabelem USB. Potřebná aplikace se automaticky do počítače dodá. (Je třeba připojení k internetu.)

Podrobnosti k vytváření disku pomocí PlayMemories Home viz Příručka pro PlayMemories Home.

B. Jak vytvářet pomocí zařízení jiného než počítač

Můžete také vytvářet disky DVD (nahrávací disky AVCHD) pomocí rekordéru Blu-ray atd.
Více podrobností viz návod k použití zařízení.

Poznámka

  • Při tvorbě disků DVD (nahrávací disky AVCHD) pomocí PlayMemories Home z videozáznamů nahraných ve formátu videa XAVC S nebo MP4 se obrazová kvalita převede na 1920×1080 (60i/50i) a není možné vytvářet disky s původní obrazovou kvalitou. Chcete-li nahrát video s původní obrazovou kvalitou, zkopírujte je do počítače nebo na externí médium.
  • Při tvorbě nahrávacích disků AVCHD pomocí PlayMemories Home z videozáznamů nahraných ve formátu videa AVCHD s [Nast. záznamu] nastaveným na [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] nebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] se obrazová kvalita převede a není možné vytvářet disky s původní obrazovou kvalitou. Konverze kvality obrazu trvá jistou dobu. Pro záznam videa v originální obrazové kvalitě použijte disk Blu-ray.