Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Tvorba disků DVD z videa ve standardní obrazové kvalitě

Můžete vytvářet disky DVD, které lze přehrávat na běžných přehrávacích zařízeních DVD (přehrávače DVD, počítače, které přehrávají disky DVD atd.).

A. Jak vytvářet pomocí počítače

S počítačem Windows můžete kopírovat videa importovaná do počítače a vytvářet disky DVD pomocí PlayMemories Home.
Váš počítač musí být schopen vytvářet disky DVD.
Když vytváříte disk DVD poprvé, připojte fotoaparát k počítači kabelem USB. Instalujte speciální doplňkový software podle zobrazených pokynů. (Je třeba připojení k internetu.)

Podrobnosti k vytváření disku pomocí PlayMemories Home viz Příručka pro PlayMemories Home.

B. Jak vytvářet pomocí zařízení jiného než počítač

Můžete také vytvářet disky DVD pomocí rekordéru Blu-ray, HDD atd. Více podrobností viz návod k použití zařízení.