Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Tvorba disků Blu-ray z videa v obrazové kvalitě vysokého rozlišení

Můžete vytvářet disky Blu-ray, které lze přehrávat na zařízeních pro přehrávání disků Blu-ray (například přehrávače disků Sony Blu-ray nebo PlayStation 3 atd.).

A. Jak vytvářet pomocí počítače

S počítačem Windows můžete kopírovat videa importovaná do počítače a vytvářet disky Blu-ray pomocí PlayMemories Home.
Váš počítač musí být schopen vytvářet disky Blu-ray.
Když vytváříte disk Blu-ray poprvé, připojte fotoaparát k počítači kabelem USB. Potřebná aplikace se automaticky do počítače dodá. (Je třeba připojení k internetu.)

Podrobnosti k vytváření disku pomocí PlayMemories Home viz Příručka pro PlayMemories Home.

B. Jak vytvářet pomocí zařízení jiného než počítač

Můžete také vytvářet disky Blu-ray pomocí rekordéru Blu-ray atd.
Více podrobností viz návod k použití zařízení.

Poznámka

  • Při tvorbě disků Blu-ray pomocí PlayMemories Home z videozáznamů nahraných ve formátu videa XAVC S nebo MP4 se obrazová kvalita převede na 1920×1080 (60i/50i) a není možné vytvářet disky s původní obrazovou kvalitou. Chcete-li nahrát video s původní obrazovou kvalitou, zkopírujte je do počítače nebo na externí médium.
  • K vytvoření disku Blu-ray z videosekvencí nahraných ve formátu AVCHD s [Nast. záznamu] nastaveným na [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] potřebujete zařízení, které je kompatibilní s formátem AVCHD verze 2.0. Vytvořený disk Blu-ray lze přehrávat pouze na zařízení, které je kompatibilní s formátem AVCHD verze 2.0.