Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nelze tisknout snímky s datem.

  • Pokud nastavíte položku [Zapsat datum] na [Zapnuto], můžete tisknout statické snímky s datem. Pamatujte si, že datum nelze ze snímků ve fotoaparátu odstranit.
  • Pokud chcete tisknout snímky s datem, použijte položku [Nastavení tisku] z nabídky [Specifikace tisku].
  • Pokud tiskárna nebo software dokáže rozpoznat informace Exif, můžete tisknout snímky s přetiskem data. Dotazy týkající se kompatibility s informacemi Exif směrujte na výrobce tiskárny nebo softwaru.
  • Pomocí PlayMemories Home (pouze verze Windows) můžete vložit datum i na snímky, které byly pořízeny bez nahraného data.
  • Pokud tisknete snímky ve fotolabu, lze je tisknout s datem, pokud je o to požádáte.