Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nabíjení připojením k počítači

Blok akumulátorů lze nabíjet připojením fotoaparátu k počítači kabelem mikro USB.

 1. Vypněte přístroj a připojte ke konektoru USB počítače.

Poznámka

 • Při nabíjení přes počítač si uvědomte následující:
  • Pokud je přístroj připojen k laptopu, který není připojen do sítě, sníží se kapacita akumulátoru laptopu. Neponechávejte přístroj připojený k laptopu po delší dobu.
  • Když je mezi počítačem a fotoaparátem připojení USB, počítač nezapínejte, nevypínejte, nerestartujte ani jej nebuďte z režimu spánku. Jinak může nastat porucha. Předtím než počítač zapnete, vypnete, restartujete nebo vzbudíte z režimu spánku, odpojte fotoaparát od počítače.
  • Nelze zaručit správnou činnost se všemi typy počítačů.
  • Nabíjení nelze zaručit pro zákaznicky sestavený počítač, modifikovaný počítač nebo počítač připojený prostřednictvím rozbočovače USB.
  • Fotoaparát možná nebude pracovat správně, když budete současně používat další zařízení USB.