Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nabíjení bloku akumulátorů vloženého ve fotoaparátu

Před prvním použitím fotoaparátu nezapomeňte nabít blok akumulátorů. Nabitý akumulátor se bude pomalu sám vybíjet, i když ho nebudete používat. Aby se vám nestalo, že propásnete šanci pro snímání, před snímáním blok akumulátorů nabijte.

 1. Vypněte napájení.
 2. Připojte fotoaparát s vloženým blokem akumulátorů k síťovému adaptéru (přiložen) kabelem mikro USB (přiložen) a připojte síťový adaptér do síťové zásuvky.

  Kontrolka nabíjení
  Svítí: Nabíjení
  Zhasnutá: Nabíjení ukončeno
  Bliká: Chyba nabíjení nebo nabíjení se dočasně pozastavilo, protože fotoaparát není ve vhodném teplotním rozsahu.

  • Pokud se kontrolka nabíjení rozsvítí jednou a hned zhasne, akumulátor je plně nabitý.

Doba nabíjení (plné nabití)

Při používání síťového adaptéru (přiložen) je doba nabití přibližně 150 minut.


 • Doba nabíjení se může lišit podle zbývající kapacity akumulátoru nebo podmínek nabíjení.
 • Blok akumulátorů lze nabíjet, i když nebyl zcela vybit.
 • Výše uvedená doba nabíjení platí, když nabíjíte zcela vybitý blok akumulátorů (přiložen) za teploty 25°C. Nabíjení může trvat déle. Záleží na podmínkách používání a prostředí.

Poznámka

 • Pokud kontrolka nabíjení bliká, když blok akumulátorů není zcela nabit, vyjměte blok akumulátorů nebo odpojte kabel USB od fotoaparátu a pak jej znovu vložte a nabíjejte.
 • Pokud kontrolka nabíjení na fotoaparátu bliká, když je síťový adaptér připojen do síťové zásuvky, znamená to, že nabíjení je dočasně pozastaveno, protože teplota je mimo doporučený rozsah. Když se teplota vrátí do správného rozsahu, nabíjení se obnoví. Doporučujeme nabíjet blok akumulátorů při okolní teplotě mezi 10°C a 30°C.
 • Pokud používáte dodaný nebo doporučený síťový adaptér/nabíječku akumulátorů, použijte nejbližší síťovou zásuvku. Pokud během používání fotoaparátu nastane porucha, okamžitě odpojte napájení - vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Pokud používáte fotoaparát s kontrolkou nabíjení, uvědomte si, že fotoaparát není odpojen ze síťové zásuvky, ani když kontrolka zhasne.
 • Když používáte zcela nový blok akumulátorů nebo se blok akumulátorů delší dobu nepoužíval, kontrolka nabíjení může při nabíjení rychle blikat. Pokud se to stane, vytáhněte blok akumulátorů nebo odpojte kabel USB od fotoaparátu a pak jej znovu vložte a nabíjejte.
 • Pokud je akumulátor téměř nebo plně nabitý, bez používání ho nenabíjejte trvale nebo opakovaně. Jinak může nastat snížení výkonu akumulátoru.
 • Když je nabíjení ukončeno, odpojte síťový adaptér ze síťové zásuvky.
 • Používejte pouze originální bloky akumulátorů, kabely mikro USB (přiloženy) a síťové adaptéry (přiloženy) značky Sony.