Zona cu informaţii ale aparatului foto

Sunt afişate informaţiile despre imaginile în timp real şi despre fotografiere pentru fiecare aparat foto conectat.

Informaţiile afişate diferă în funcţie de modelul aparatului foto conectat la produs.

Informaţiile aparatului foto


(A): Informaţii ale aparatului de comandă pentru aparatul foto

Se afişează un număr atribuit temporar care indică poziţia produsului în serie, o casetă de validare pentru selectarea aparatului foto, eticheta pentru aparatul foto conectat şi versiunea software-ului produsului.

Caseta de validare
Puteţi selecta sau deselecta aparatul foto făcând clic în caseta de validare.
La prima afişare, aparatele foto conectate nu sunt selectate. Nu uitaţi să bifaţi casetele de validare pentru aparatele foto vizate înainte de a le pune în funcţiune sau configura.
Eticheta aparatului foto
Faceţi clic pe eticheta aparatului foto pentru a o edita.
La prima afişare, în etichetă apar denumirea modelului şi identificatorul aparatului foto.


(B): Imagini în timp real

Se afişează imaginile în timp real pentru aparatul foto.

Frecvenţa cadrelor în timpul vizualizării imaginilor în timp real
Faceţi dublu clic pe imaginea în timp real şi comutaţi între opţiunile „Low” şi „Standard” pentru frecvenţa cadrelor în timpul vizualizării imaginilor în timp real. Frecvenţa actuală a cadrelor pentru imaginile în timp real este afişată sub imaginea în timp real.
Butonul de focalizare
Dacă mişcaţi cursorul peste imaginea în timp real, va apărea butonul „Focus”.
Puteţi regla focalizarea făcând clic pe butonul „Focus” (numai în modul de focalizare manuală).

Reglaţi focalizarea cu ajutorul .


(C): Informaţii despre fotografiere

Se afişează informaţiile despre fotografiere pentru aparatul foto.

Bara de instrumente

Puteţi utiliza bara de instrumente pentru a afişa liniile grilei peste imaginea în timp real sau pentru a roti imaginea în timp real.

(Rotate/Reset Rotation)
Roteşte imaginea în timp real pentru aparatele foto selectate. Puteţi reseta rotirea făcând clic pe .
(Grid Line)
Afişează liniile grilei peste imaginea în timp real. Tipul liniilor grilei se schimbă de fiecare dată când faceţi clic pe acest buton.
(Select All/Cancel All)
Selectează toate aparatele foto. / Deselectează toate aparatele foto.
(Ascending Sort/Descending Sort)
Sortează informaţiile aparatului foto în funcţie de eticheta aparatului în ordine crescătoare () sau descrescătoare ().
(Zoom Out/Zoom In)
Măreşte sau micşorează imaginea în timp real.
(Index Display/Main Information Display/Details Display)
Comută la altă metodă de afişare a informaţiilor despre aparatul foto.

Sugestie

  • Puteţi schimba ordinea informaţiilor despre aparatul foto prin tragere şi plasare.

Notă

  • Atunci când schimbaţi combinaţia de aparat de comandă pentru aparatul foto şi aparat foto, toate etichetele editate ale aparatelor foto sunt şterse. Denumirea modelului şi identificatorul aparatului foto conectat sunt afişate ca etichetă a aparatului foto.
  • Setarea frecvenţei cadrelor pentru vizualizarea imaginilor în timp real la „Standard” pentru mai multe aparate foto poate încetini funcţionarea computerului.