Mesaje

Mesajele sunt afişate în limba engleză. Găsiţi mai jos mesajele obişnuite şi semnificaţia acestora.
Cannot contain the following characters.
Sunt interzise următoarele caractere.
Input camera label.
Introduceţi eticheta aparatului foto.
Select camera.
Selectaţi aparatul foto.
Select a camera.
Selectaţi un aparat foto.
Turning on the cameras failed. Check the USB connection.
Nu s-a reuşit pornirea aparatelor foto. Verificaţi conexiunea USB.
Turning off the cameras failed. Check the USB connection.
Nu s-a reuşit oprirea aparatelor foto. Verificaţi conexiunea USB.
Links date/time and area setting of the selected cameras with the computer. Execute?
Corelează data/ora şi setările regionale ale aparatelor foto selectate cu cele ale computerului. Executaţi?
Formats the memory cards in the selected cameras. All data will be deleted. Execute?
Formatează cardurile de memorie din aparatele foto selectate. Toate datele vor fi şterse. Executaţi?
Updates firmware of all Camera Control Box. Select the firmware file at the next step. Execute?
You can confirm the information of the latest firmware on the website.
Actualizează firmware-ul tuturor aparatelor de comandă pentru aparatele foto. Selectaţi fişierul firmware-ului la pasul următor. Executaţi?
Puteţi confirma informaţiile celui mai recent firmware pe site-ul web.
The update process has been completed. Restarts all Camera Control Box.
Procesul de actualizare a fost finalizat. Reporneşte toate aparatele de comandă pentru aparatele foto.
Update failed. Restarts all Camera Control Box. Retry firmware update after restarting.
Actualizare nereuşită. Reporneşte toate aparatele de comandă pentru aparatele foto. Încercaţi din nou să actualizaţi firmware-ul după repornire.
Initializes all Camera Control Box. Execute?
Iniţializează toate aparatele de comandă pentru aparatele foto. Executaţi?
Memory error. Initialization failed.
Eroare de memorie. Iniţializare nereuşită.