Zona de comenzi

Puteţi acţiona şi configura aparatul foto şi produsul.

Funcţiile disponibile diferă în funcţie de modelul aparatului foto conectat la produs.

Fila „Camera”

Puteţi efectua operaţiuni de fotografiere şi modifica setările pentru aparatele foto selectate prin intermediul filei „Camera”.


Butoanele de fotografiere

AF/AE ON
Realizează autofocalizarea şi blochează expunerea.
 • În timpul executării funcţiei „AF/AE ON”, în câmpul cu informaţii despre fotografiere (zona cu informaţii ale aparatului foto) apare mesajul „Executing AF/AE...”. Setările aparatului foto nu pot fi modificate pe durata afişării acestui mesaj.
AF/AE OFF
Anulează autofocalizarea şi blocarea expunerii.
AEL ON
Blochează expunerea.
AEL OFF
Anulează blocarea expunerii.
One-push AF
Focalizează automat în modul de focalizare manuală. Puteţi regla simultan focalizarea mai multor aparate foto, după care puteţi ajusta manual focalizarea pentru fiecare aparat foto.
 • Mesajul „Executing One-push AF…” este afişat în câmpul cu informaţii despre fotografiere (zona cu informaţii ale aparatului foto) în timpul executării funcţiei One-push AF.
 • Pentru a ieşi din funcţia One-push AF, faceţi clic încă o dată pe „One-push AF”.

Fotografiază o imagine statică.

 • Acest buton funcţionează numai atunci când aparatul foto este setat la modul de fotografiere a imaginilor statice.
 • Fotografierea continuă nu poate fi efectuată nici dacă ţineţi apăsat acest buton. Utilizaţi butoanele „Cont. Shooting” pentru fotografiere continuă.

Începe înregistrarea filmelor.

 • Acest buton funcţionează numai atunci când aparatul foto este setat la modul de înregistrare a filmelor.

Opreşte filmarea.


Zoom (Scara de zoom)

 • Selectaţi scara de zoom dorită cu ajutorul meniului derulant.


Cont. Shooting (Fotografiere continuă)

 • Aceste butoane funcţionează numai atunci când aparatul foto este setat la modul de fotografiere a imaginilor statice şi modul de acţionare este setat la modul de fotografiere continuă.
Start
Începe fotografierea continuă.
 • În timpul fotografierii continue, în câmpul cu informaţii despre fotografiere (zona cu informaţii ale aparatului foto) apare mesajul „Executing Cont. Shooting...”. Setările aparatului foto nu pot fi modificate pe durata afişării acestui mesaj.
Stop
Opreşte fotografierea continuă.


HFR (Filmare la viteză ridicată a cadrelor)

 • Aceste butoane funcţionează numai atunci când aparatul foto este setat la modul HFR.
Standby
Comută aparatul foto la ecranul de standby pentru filmare.
Setting
Comută aparatul foto la ecranul de setări pentru filmare.
REC
Începe filmarea HFR.
Dacă în setările aparatului foto pentru filmarea HFR s-a setat temporizarea filmării la modul Start trigger (filmare imediat după apăsarea butonului de înregistrare), va începe captarea imaginilor (filmarea).
Dacă s-a setat temporizarea filmării la modul End trigger (filmare înainte de apăsarea butonului de înregistrare) sau la modul End trigger half (filmare înainte de apăsarea butonului de înregistrare, cu salvare în jumătate din memoria tampon), captarea imaginilor se încheie, iar aparatul foto începe să înregistreze filmul în cardul de memorie.
Stop
Dacă în setările aparatului foto pentru filmarea HFR s-a setat temporizarea filmării la modul Start trigger (filmare imediat după apăsarea butonului de înregistrare), aparatul foto va opri filmarea HFR în curs.
Cancel
Anulează înregistrarea în cardul de memorie.


(Pornire/oprire)

On
Porneşte aparatele foto.
Standby
Opreşte aparatele foto.


Import (Transfer fişiere)

Latest
Importă în computer cele mai recente fişiere din toate aparatele foto selectate.

 1. Bifaţi aparatele foto din care doriţi să importaţi.

 2. Faceţi clic pe „Latest”.

  Apare ecranul de transfer al fişierelor.

 3. Alegeţi o denumire pentru fişierele importate, după care faceţi clic pe „OK”.

  Cele mai recente fişiere din aparatele foto selectate vor fi importate în produs, apoi transferate în computer.

Select

În ecranul de importare a fişierelor, selectaţi imaginile pe care doriţi să le transferaţi, apoi transferaţi-le în computer.

 1. Selectaţi aparatul foto.

  Puteţi selecta un aparat foto după eticheta sa folosind meniul derulant din partea de sus a ecranului de importare a fişierelor.

  Se va afişa o listă a imaginilor fotografiate cu aparatul foto corespunzător etichetei selectate.

 2. Selectaţi imaginile dorite cu ajutorul casetelor de validare din ecranul de importare a fişierelor.

  Faceţi clic pe „Select all images of all cameras” din partea de sus a ecranului pentru a bifa toate imaginile sau faceţi clic pe „Clear all selections” pentru a le debifa pe toate.

 3. Alegeţi o denumire pentru fişierele importate, după care faceţi clic pe butonul „Start Import”.

  Imaginile selectate vor fi importate în computer.

 4. Pentru a închide ecranul de importare a fişierelor, faceţi clic pe din partea dreaptă de sus a ecranului. Dacă nu este afişat, schimbaţi scara de afişare a browserului.

Sugestie

 • Puteţi specifica denumiri pentru fişierele importate folosind meniul derulant înainte de a transfera fişierele.


  Adăugarea unei etichete aparatului foto

  Add the Camera Label (prefix):
  Importă fişierele cu eticheta aparatului foto inclusă înaintea denumirilor iniţiale ale fişierelor aferente imaginilor selectate.
  Do not add the Camera Label:
  Importă fişierele fără eticheta aparatului foto.

  Adăugarea datei/orei fotografiei

  Do not add the Shooting Date/Time:
  Importă fişierele fără data/ora fotografiei.
  Add the Shooting Date/Time (prefix):
  Importă fişierele cu data/ora fotografiei inclusă înaintea denumirilor iniţiale ale fişierelor aferente imaginilor selectate.
  Add the Shooting Date/Time (suffix):
  Importă fişierele cu data/ora fotografiei inclusă după denumirile iniţiale ale fişierelor aferente imaginilor selectate.
 • Atunci când se utilizează funcţia „Latest”, dacă există mai multe fişiere recente înregistrate în cardul de memorie al aparatului foto la aceeaşi dată şi oră, fişierele vor fi selectate astfel:

  • Dacă imaginile sunt înregistrate în formatul RAW&JPEG, numai fişierele JPEG vor fi selectate.
  • Dacă au fost înregistrate mai multe imagini JPEG folosind funcţia de fotografiere continuă, numai una dintre imagini va fi selectată.

Notă

 • Dacă imaginile din cardul de memorie introdus în aparatul foto nu sunt transferate, verificaţi setările pentru nivelul de securitate al computerului.
 • Dacă încercaţi să transferaţi imagini dintr-un aparat foto conectat la un aparat de comandă pentru aparatul foto cu butonul MASTER/CLIENT (Principal/Client) fixat la CLIENT, este posibil ca ecranul de confirmare să nu se afişeze în browserul web după pregătirea datelor. În acest caz, este posibil ca descărcările de pe un alt domeniu decât cel afişat să fie restricţionate din setările computerului. Verificaţi setările computerului.
 • Nu puteţi transfera fişiere cu mărime individuală de 40 GB sau mai mare.
 • Atunci când se utilizează funcţia „Latest”, dacă se înregistrează un film de 4 GB sau mai mult în cardul de memorie SDHC al aparatului foto, filmul va fi împărţit şi numai cel mai recent fişier va fi transferat.


Memory Card (Card de memorie)

Formatează cardul de memorie introdus în aparatul foto.


Date/Time (Fixarea datei şi orei)

Puteţi aplica data, ora şi setările regionale ale computerului la data, ora şi setările regionale ale aparatului foto.


Settings (Copierea şi aplicarea setărilor de fotografiere)

Copy
Copiază setările de fotografiere ale aparatului foto selectat şi le afişează în zona de comenzi. Se poate selecta un singur aparat foto.
Reflect
Aplică setările de fotografiere afişate în momentul respectiv în zona de comenzi la aparatele foto selectate. Se pot selecta mai multe aparate foto.
Exit
Iese din funcţia de copiere a setărilor de fotografiere.


Setările de fotografiere

Puteţi modifica setările de fotografiere pentru aparatele foto. Selectaţi setarea dorită din meniul derulant pentru fiecare element.

 • Faceţi clic pe de lângă un element de setare pentru a restrânge lista elementelor. Faceţi clic pe de lângă un element de setare pentru a extinde lista elementelor.

Fila „Box”

Prin intermediul filei „Box”, puteţi seta semnalul de sincronizare, actualiza software-ul sau iniţializa toate aparatele de comandă pentru aparatele foto conectate.


Video Sync Signal Setting (Setări pentru semnalul de sincronizare video)

Puteţi seta semnalul de sincronizare video pentru sincronizarea aparatelor foto conectate. Selectaţi o frecvenţă a cadrelor în funcţie de setările pentru înregistrarea filmelor din aparatele foto.

 • „Video Sync” apare în câmpul cu informaţii despre filmare (zona cu informaţii ale aparatului foto) în timpul sincronizării expunerii.
  „TC Sync” apare în câmpul cu informaţii despre filmare (zona cu informaţii ale aparatului foto) în timpul sincronizării time-code.
 • Selectaţi MENU → (Setup) → [TC/UB Settings][TC Run][Free Run] pentru fiecare aparat foto atunci când efectuaţi sincronizarea time-code.
 • Dacă adăugaţi la reţea un aparat de comandă pentru aparatul foto după schimbarea datei, time-code-ul pentru aparatul de comandă pentru aparatul foto adăugat va fi desincronizat chiar dacă aţi efectuat deja sincronizarea time-code. În acest caz, reporniţi aparatul de comandă pentru aparatul foto al cărui buton MASTER/CLIENT (Principal/Client) este fixat la MASTER.
 • Dacă semnalul de sincronizare selectat este diferit de setarea pentru înregistrare a aparatului foto, sincronizarea nu va fi efectuată.
 • Atunci când folosiţi funcţia ieşirii HDMI, setaţi frecvenţa cadrelor din setările ieşirii HDMI în funcţie de setările pentru înregistrare ale aparatului foto.
 • Setaţi parametrii de înregistrare pentru filmarea HFR la 24p atunci când utilizaţi aparatele foto în modul NTSC şi doriţi să le sincronizaţi în modul de filmare HFR.
 • Nu puteţi efectua sincronizarea time-code atunci când formatul de înregistrare este setat la MP4 sau în modul de filmare HFR.


Firmware Update (Actualizarea software-ului)

Puteţi actualiza software-ul aparatului de comandă pentru aparatul foto. Toate aparatele de comandă pentru aparatele foto din cadrul aceleiaşi reţele pot fi actualizate simultan.

 • Descărcaţi dinainte fişierul de actualizare de pe site-ul web indicat.
 • Nu deconectaţi cablurile şi nu opriţi sursa de alimentare în timpul actualizării. În caz contrar, produsul se poate defecta.
 • Mesajul „Update Warning” indică faptul că versiunea software-ului (firmware-ului) aparatului de comandă pentru aparatul foto este cea mai recentă. Nu este nevoie să o actualizați.
 • Pentru cele mai recente informaţii despre actualizările software-ului, consultaţi site-ul web al produsului.


Licensing Information (Informaţii despre licenţă)

Puteţi consulta informaţiile despre licenţa pentru software-ul inclus în produs.


Initialize (Iniţializare)

Puteţi iniţializa setările etc. pentru aparatele de comandă pentru aparatele foto.

 • Nu opriţi sursa de alimentare în timpul iniţializării. În caz contrar, produsele se pot defecta.