Öndiagnózis-kijelző

Ha az ábécé egy betűjével kezdődő hibakód jelenik meg, a készülék öndiagnózist hajt végre. A két utolsó számjegy (jelölése □□) a készülék állapotától függően különbözik.
Ha az alábbi hibaelhárító lépések többszöri kipróbálása után sem oldódik meg a probléma, a készülék valószínűleg javításra szorul. Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.

C:32:□□

  • Hiba a készülék hardverében. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.

C:13:□□

  • A készülék nem tudja a memóriakártya adatait olvasni vagy írni. Próbálja meg kikapcsolni, majd ismét bekapcsolni a készüléket, vagy helyezze be többször a memóriakártyát.
  • Formázás nélküli memóriakártya lett behelyezve. Formázza meg a memóriakártyát.
  • A behelyezett memóriakártyát nem lehet használni a készülékkel, vagy az adatok sérültek. Helyezzen be új memóriakártyát.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

  • Az készülék hibásan működik. Inicializálja a készüléket, majd kapcsolja be újra.

E:94:□□

  • Működészavar jelentkezik adatok írásakor vagy törlésekor. Javítás szükséges. Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez. Készüljön fel arra, hogy a hibakód „E” betűtől kezdődő számait meg kell majd adnia.