Fókuszmező

A fókuszálási terület kiválasztására szolgál. Akkor használja ezt a funkciót, ha az automatikus fókusz üzemmódban nehéz megfelelően fókuszálni.

 1. MENU (Felvétel beállítások1) → [Fókuszmező] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Széles :
Automatikusan a képernyőt teljes szélességében kitöltő témára fókuszál. Ha állókép felvételi üzemmódban félig lenyomja az exponáló gombot, zöld keret jelenik meg a fókuszban lévő terület körül.
Terület :
Válasszon egy zónát a képernyőn, amire a fókuszt irányítani akarja, és a készülék automatikusan kiválasztja a fókuszmezőt.
Közép :
Automatikusan a kép közepén lévő tárgyra fókuszál. A fókuszrögzítés funkcióval együtt használva elérheti a kívánt kompozíciót.
Rugalm. pontsz :
Lehetővé teszi a fókuszkeret ráállítását a képernyő kívánt pontjára, és a nagyon kis tárgyakra vagy egy szűk területre való fókuszálást.
A Rugalmas pontszerű felvételkészítés képernyőn a vezérlőkerék forgatásával módosíthatja a fókuszkeret méretét.
Kiterj. rugalm. pont. :
Ha a készüléknek nem sikerül a kiválasztott egyetlen pontra fókuszálnia, a fókusz beállításához a rugalmas pont körüli fókuszpontokat használja másodlagos prioritási területként.
AF tartás :
Ha az exponáló gombot félig lenyomva tartja, a készülék a kiválasztott autofókusz területen belül követi a tárgyat. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a fókuszmód beállítása [Folyamatos AF]. Vigye a kurzort a [Fókuszmező] beállítóképernyőn az [AF tartás] lehetőségre, majd a vezérlőkerék bal/jobb oldalával válassza ki a követni kívánt mezőt. A követés kiindulási területét úgy is a kívánt pontra tudja vinni, hogy a területet zónának, rugalmas pontnak vagy kiterjesztett rugalmas pontnak jelöli ki. A Rugalmas pontszerű felvételkészítés képernyőn a vezérlőkerék forgatásával módosíthatja a fókuszkeret méretét.


A fókuszmező áthelyezése

 • Ha a [Fókuszmező] beállítása [Terület], [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.], akkor a [Fókusz norma] funkcióhoz társított gomb megnyomásával úgy fényképezhet, hogy a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalával mozgatja a fókuszkeretet. Ha a fókuszkeretet vissza akarja vinni a képernyő közepére, nyomja meg a gombot a keret mozgatása közben. Ha a vezérlőkerék használatával akarja módosítani a felvételi beállításokat, nyomja meg a [Fókusz norma] funkcióhoz társított gombot.

Megjegyzés

 • A [Fókuszmező] rögzített értéke [Széles] az alábbi esetekben:
  • [Intelligens autom.]
  • [Kiváló automatikus]
  • [Jelenet]
  • Mosoly exponálás módban
  • Az üzemmódtárcsa beállítása (Mozgókép) és az [Auto Dual Rec] beállítása [Be].
 • Előfordulhat, hogy folyamatos felvételkészítés közben vagy az exponáló gomb megállás nélküli teljes lenyomása esetén az fókuszmező nincs megvilágítva.
 • Az üzemmódtárcsa (Mozgókép) beállításában, illetve mozgóképfelvétel esetén az [AF tartás] nem választható a [Fókuszmező] alatt.
 • A fókuszkeret mozgatása közben nem lehet a vezérlőkerékhez vagy az egyéni gombhoz rendelt funkciókat aktiválni.