Použitie remienka na rameno

Pripevnite oba konce remienka, aby nedošlo k poškodeniu fotoaparátu spôsobenému pádom.