DSC-RX1/RX1R

Návod pre používateľa
Použite tento návod, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, alebo v prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa fotoaparátu.