Preventívne opatrenia/Informácie o tomto fotoaparáte