Obsah zoznamu

Pred používaním

Snímanie

Prezeranie

Používanie položiek MENU (Snímanie)

Používanie položiek MENU (Prezeranie)

Zmena nastavení

Prezeranie záberov na TV prijímači

Používanie s vaším počítačom

Tlač

Riešenie problémov

Preventívne opatrenia/Informácie o tomto fotoaparáte