Snímanie statických záberov

 1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Auto Mode).

 1. Fotoaparát držte pevne tak, ako je zobrazené na obrázku.

 1. Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite.

Keď je záber zaostrený, zaznie pípnutie a rozsvieti sa indikátor ().
Indikátor zaostrenia
svieti: Záber je zaostrený.
bliká: Zaostrovanie bolo neúspešné.

 • Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 0,3 m (od obrazového snímača).

 1. Zatlačte spúšť nadoraz.

Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je možné dobre zaostriť
 • Keď fotoaparát nedokáže zaostriť automaticky, indikátor zaostrenia bude blikať, pričom sa neozve žiadna zvuková signalizácia. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie zaostrenia. [Detaily]

 • Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:

 • Je tma a snímaný objekt je ďaleko.

 • Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.

 • Snímaný objekt sa nachádza za sklom.

 • Objekt sa rýchlo pohybuje.

 • Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.

 • Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.

 • Keď otočíte krúžok prepnutia režimu makro do polohy „0,2m-0,35m“, fotoaparát sa prepne do režimu makro. Najkratšia vzdialenosť snímania je približne od 0,2 m do 0,35 m. Režim makro je vhodný na snímanie záberov objektov, ako sú kvety alebo jedlo, zblízka.

Súvisiaca téma