Snímanie videozáznamov

  1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Auto Mode).

  • Ak chcete nastaviť požadované hodnoty rýchlosti uzávierky a clony, nastavte otočný prepínač režimov na (Movie).

  1. Stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam) spustíte snímanie.

  1. Opätovným stlačením tlačidla MOVIE snímanie zastavíte.

Tlačidlo MOVIE (Videozáznam)
Snímanie videozáznamu môžete spustiť stlačením tlačidla MOVIE, a to bez ohľadu na polohu otočného prepínača režimov.
Poznámky
  • Ak počas snímania videozáznamu použijete funkciu, ako je zoom, zaznamená sa prevádzkový zvuk fotoaparátu. Po stlačení tlačidla MOVIE na zastavenie snímania sa môže zaznamenať aj zvuk činnosti tlačidla MOVIE.

  • Nepretržité snímanie jedného videozáznamu je možné približne po dobu 29 minút pri pôvodných nastaveniach fotoaparátu a teplote okolia približne 25°C. Po skončení snímania videozáznamu môžete znovu spustiť snímanie opätovným stlačením tlačidla MOVIE. Snímanie sa kvôli ochrane fotoaparátu môže zastaviť, a to v závislosti od teploty okolia.

Súvisiaca téma