Zoom (Videozáznamy)

Umožňuje zväčšenie záberov pri snímaní videozáznamu. Digitálny zoom funguje vždy a zväčšuje zábery maximálne 4×.
  1. Nastavte fotoaparát na režim snímania.

  1. MENU 3 [Func. of C Button] [Smart Telecon./Zoom]

  1. MENU 3 [Smart Telecon./Zoom] [Zoom]

  1. MENU 2 [Digital Zoom] požadovaný režim

  1. Stlačte tlačidlo C (Priradenie funkcie).

  1. Mierku môžete nastaviť pomocou / na otočnom ovládači.

  • Ak chcete nastaviť mierku vo väčších krokoch, stlačte /.

  1. Stlačením na otočnom ovládači sa vráťte do prostredia snímania a potom stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam) spustite snímanie.

Poznámky
  • [Clear Image Zoom] nie je počas snímania videozáznamu dostupný.

  • Počas snímania videozáznamu fotoaparát vykonáva priblíženie prostredníctvom zoomu pomaly.