Zoznam funkcií otočného prepínača režimov

Otočný prepínač režimov nastavte na požadovanú funkciu.

(Auto Mode)
Umožňuje snímanie statických záberov s automatickým vykonaním nastavení.
(Program Auto)
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosťou uzávierky a hodnotou clony). Ostatné nastavenia je možné upraviť manuálne.
(Aperture Priority)
Umožňuje nastaviť hodnotu clony manuálne pomocou clonového krúžku.
(Shutter Priority)
Umožňuje upraviť rýchlosť uzávierky manuálne pomocou ovládacieho voliča.
(Manual Exposure)
Umožňuje snímať po manuálnej úprave expozície (rýchlosti uzávierky a hodnoty clony) pomocou ovládacieho voliča a clonového krúžku.
1/2/3
Vyvolanie nastavení vopred zaregistrovaných v [Memory] v režime snímania statických záberov .
(Movie)
Umožňuje snímanie videozáznamov. Môžete manuálne upraviť expozíciu (rýchlosť uzávierky a hodnotu clony) v režime M.
(Sweep Panorama)
Umožňuje snímať panoramatické zábery kombináciou viacerých záberov.
(Scene Selection)
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény.

Súvisiaca téma