Aperture Priority

Umožňuje nastaviť rozsah zaostrenia alebo stupeň rozostrenia pozadia.
  1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Aperture Priority).

  1. Otočením clonového krúžku zvoľte clonu (hodnotu F).

  • Clonu (hodnotu F) je možné zvoliť v rámci rozsahu od F2,0 do F22.

  • Rýchlosť uzávierky sa automaticky nastaví na hodnotu od 1/4000 sekundy do 30 sekúnd.

  1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Informácie o priorite clony
Čím je clona (hodnota F) nižšia, tým širší je otvor, ktorý umožňuje prechod svetla. Hĺbka ostrosti sa zníži a všetko okrem objektov v rámci úzkeho rozsahu vzdialenosti bude rozostrené. Toto nastavenie je vhodné pre snímanie portrétov, atď.
Čím je clona (hodnota F) vyššia, tým menší je otvor, ktorý umožňuje prechod svetla. V tomto prípade sa objekty relatívne blízko aj ďaleko od objektívu zobrazia zaostrené. Toto nastavenie je vhodné pre snímanie krajín, atď.
Poznámky
  • Ak sa po vykonaní nastavení nezíska správna expozícia, indikátory hodnôt nastavení na displeji budú blikať. Za týchto podmienok je možné snímať, ale odporúčame, aby ste znova nastavili hodnoty blesku.

  • Jas záberu zobrazeného na displeji sa môže líšiť od skutočného nasnímaného záberu.

Súvisiaca téma