Shutter Priority

Umožňuje snímanie statických záberov po manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky.
  1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Shutter Priority).

  1. Otočením ovládacieho voliča zvoľte hodnotu rýchlosti uzávierky.

  • Rýchlosť uzávierky je možné zvoliť od 1/4000* sekundy do 30 sekúnd.

  • * Pri hodnote clony F5,6 alebo vyššej. Najvyššia rýchlosť uzávierky pri F2,0 je 1/2000 sekundy.
  1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Informácie o rýchlosti uzávierky
Keď nastavíte vyššiu rýchlosť uzávierky, pohybujúce sa objekty, ako sú bežiaci ľudia, autá alebo tečúca voda, atď., sa budú javiť ako zastavené.
Keď nastavíte nižšiu rýchlosť uzávierky, na zábere sa zobrazia rozmazané stopy pohybujúcich sa objektov, ako je prúd rieky, atď. Takto je možné nasnímať prirodzenejšie živé zábery rôznych dejov.
Poznámky
  • Keď je rýchlosť uzávierky vysoká, intenzita záblesku nemusí byť dostatočná ani pri použití blesku.

  • Ak sa po vykonaní nastavení nezíska správna expozícia, indikátory hodnôt nastavení na displeji budú blikať. Za týchto podmienok je možné snímať, ale odporúčame, aby ste znova nastavili hodnoty blesku.

  • Rýchlosť uzávierky 0,4 sekundy alebo nižšiu zobrazuje [˝], napríklad 0,4˝.

  • Pri nastavení nižšej rýchlosti uzávierky sa odporúča použitie statívu, aby sa zamedzilo účinkom vibrácií.

  • Ak zvolíte nízke rýchlosti uzávierky, spracovanie dát bude trvať dlhšie.

Súvisiaca téma