1/2/3 (Vyvolanie vopred zaregistrovaných nastavení)

Umožňuje snímanie záberu po vyvolaní často používaných režimov alebo nastavení fotoaparátu vopred zaregistrovaných v pamäti.
  1. Nastavte otočný prepínač režimov na 1/2/3.

  1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Poznámky
  • Nastavenia snímania zaregistrujte vopred pomocou [Memory]. [Detaily]

  • Ak nastavíte otočný prepínač režimov na 1/2/3 po dokončení nastavení snímania, zaregistrované nastavenia získajú prioritu a pôvodné nastavenia môžu stratiť platnosť. Pred snímaním skontrolujte indikátory na displeji.

Súvisiaca téma