Sweep Panorama

Umožňuje vytváranie panoramatických záberov zo zložených záberov.
 1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Sweep Panorama).

 1. Zarovnajte fotoaparát s koncom objektu, ktorý chcete nasnímať a úplne stlačte tlačidlo spúšte.

A: Táto časť sa nenasníma.
 1. Pohybujte fotoaparátom vo vodorovnom smere až na koniec sprievodcu (B), pričom sa riaďte indikáciou na displeji.

Tipy pre snímanie panoramatického záberu
Panoramatický záber snímajte tak, aby fotoaparát opisoval oblúk konštantnou rýchlosťou smerom indikovaným na displeji. Objekty v kľude sú vhodnejšie pre panoramatické zábery ako pohybujúce sa objekty.
Čo najmenší polomer.
Vertikálny smer
Horizontálny smer
 • Najprv stlačte tlačidlo spúšte do polovice, aby ste mohli uzamknúť zaostrenie a expozíciu. Potom stlačte tlačidlo spúšte nadoraz a pomaly pohybujte alebo nakláňajte fotoaparát v horizontálnom alebo vertikálnom smere.

 • Ak je nejaká časť s veľkou rôznorodosťou tvarov alebo scenérie sústredená pozdĺž okraja displeja, kompozícia záberu môže zlyhať. V takomto prípade nastavte kompozíciu záberu tak, aby sa daná časť nachádzala v strede záberu a potom záber nasnímajte znovu.

Poznámky
 • Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví sivá plocha. Ak k tomu dôjde, pohybujte fotoaparátom rýchlejšie, aby sa zaznamenal celý panoramatický záber.

 • Pri snímaní objektov s malým kontrastom, ako sú obloha alebo oceán, sa snímanie môže zastaviť.

 • Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne zachytená.

 • Ak celý uhol panoramatického snímania a spriahnutý uhol AE/AF sú extrémne odlišné čo do jasu, farby a ohniska, snímanie sa nemusí podariť. V tomto prípade zmeňte spriahnutý uhol AE/AF a snímajte znovu.

 • Panoramatické zábery sa nedajú vytvoriť v nasledujúcich situáciách:

 • Ak pohybujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly.

 • Dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu.

Súvisiaca téma