Scene Selection

Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény.
  1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Scene Selection).

  1. Zvoľte požadovaný režim na otočnom ovládači.

  • Keď je [Mode Dial Guide] nastavený na [Off], prostredie na voľbu režimu sa nezobrazí. Ak chcete zvoliť iný režim [Scene Selection], stlačte tlačidlo Fn a zvoľte požadovaný režim.


(Portrait)
Umožňuje rozostrenie pozadia a zaostrenie snímaného objektu. Jemné podanie tónov pokožky.
(Sports Action)
Umožňuje snímať pohybujúci sa objekt pri vysokej rýchlosti uzávierky, takže snímaný objekt bude vyzerať, ako keby sa jeho pohyb zastavil. Počas stlačeného tlačidla spúšte fotoaparát nepretržite sníma zábery.
(Landscape)
Umožňuje snímať celý rozsah scenérie so zaostrením a so živými farbami.
(Sunset)
Umožňuje nádherne nasnímať červené odtiene západu alebo východu slnka.
(Night Scene)
Umožňuje snímať nočné scény bez straty nočnej atmosféry.
(Hand-held Twilight)
Umožňuje snímať nočné scény s menšou úrovňou šumu bez použitia statívu. Nasníma sa séria záberov, pričom sa použije spracovanie záberov s cieľom redukcie rozmazania objektu, chvenia fotoaparátu a šumu.
(Night Portrait)
Umožňuje snímanie ostrých záberov osôb s nočnou scénou v pozadí.

Poznámky
  • Pri snímaní záberov v režimoch (Night Scene) alebo (Night Portrait) sa zníži rýchlosť uzávierky a môže dôjsť k rozmazaniu záberov. Odporúčame používať statív, aby sa predišlo rozmazávaniu.

Súvisiaca téma