Funkcie, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné

V nižšie uvedenej tabuľke značka potvrdenia naznačuje funkciu, ktorá sa dá zmeniť, zatiaľ čo — naznačuje funkciu, ktorá sa zmeniť nedá. Ikony uvedené pod [Flash Mode] a [Drive Mode] naznačujú dostupné režimy.
Keď sa nižšie uvedené režimy snímania zaregistrujú a potom vyvolajú z pamäte nastavením otočného prepínača režimov na 1/2/3, podmienky týkajúce sa možnosti zmeny nastavení zostanú rovnaké ako v nižšie uvedenej tabuľke.

Funkcie dostupné v režimoch snímania (REC)Flash Mode
Smile/Face Detect.
Zaostrovanie sledovaného objektu
Drive Mode
Exposure Comp.
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)
(Program Auto)
*1
(Aperture Priority)
*1
(Shutter Priority)
*1
(Manual Exposure)
*1
(Movie)
*2
*3
(Sweep Panorama)

*1 Snímanie pomocou bezdrôtového blesku nie je dostupné so vstavaným bleskom.
*2 Snímanie úsmevu sa nedá zvoliť.
*3 Hodnota expozície sa dá nastaviť od –2,0 EV do +2,0 EV.

Funkcie dostupné v [Scene Selection]Flash Mode
Smile/Face Detect.
Zaostrovanie sledovaného objektu
Drive Mode
Exposure Comp.
(Portrait)
(Sports Action)
(Landscape)
(Sunset)
(Night Scene)
(Hand-held Twilight)
*
(Night Portrait)

* Snímanie úsmevu sa nedá zvoliť.